I am Xuwei Li. I lead the Allies.

Allies

People Allies

Name Avatar
Jiaying Yang Jiaying Yang
Qichao Liang Qichao Liang
Tianshun Li Tianshun Li
Xiaoping Zhou Xiaoping Zhou